Sivil Toplum Diyaloğu V – AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi Kapsamındaki çiftçi eğitimlerinin ilki, 24 Ocak 2020 tarihinde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi!

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), AB’nin “Sivil Toplum Diyaloğu Programı V” çerçevesinde, İspanya’nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA) ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan “AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi”ni yürütmektedir.

Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, nakil aracı sürücüleri, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevliler tarafından yaygın olarak bilinen uygulamalarla hayvan refahının artırılmasıdır. Projenin özel amacı ise hedef grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda standart bir uygulama haline getirilmesine yönelik farkındalığın artırılmasıdır. 

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile hayvan refahına ilişkin çiftçi eğitimlerinin ilki, 24 Ocak 2020 tarihinde, Mersin’de gerçekleştirilmiştir. 

Anılan eğitimin açılış konuşmasını, Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yüksel Şahin yapmıştır. Sayın Şahin, üretici ve tüketici refahının yolunun hayvan refahından geçtiğini, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin, Avrupa Birliği ile AB üyesi olmaya aday ülkeler arasında sosyal ve kültürel diyalogu geliştirmeyi amaçladığını belirterek, günümüzde hayvan refahının ve üreticilerin verimliliğini artırmanın uluslararası kuruluşlar için de önemli bir sürdürülebilirlik kriteri olduğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda hayvan refahı uygulamalarının hayvanların daha üretken ve daha verimli olması, ölüm ve yaralanma oranlarını azaltılması konusunda önemli olduğunu, bunların sonucunda ise verimliliğin üreticiyi, ürün kalitesinin yüksek olmasının ise tüketiciyi memnun ettiğini vurgulamıştır. 

Eğitimin devamında proje koordinatörü SETBİR tarafından, projenin amaçları, hedefleri ve hedef grupları, gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilecek sonuçların yer aldığı bir sunum yapılmıştır.  

Projenin hedefleri doğrultusunda, hayvan refahı mevzuatı ve uygulamalarını daha anlaşılır bir biçimde açıklayan, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan “Çiftlikte Hayvan Refahına İlişkin Rehber” ve “Nakilde Hayvan Refahına İlişkin Rehber” ile özet bilgi notları eğitime katılan çiftçiler ve veteriner hekimler ile paylaşılmıştır.   

Çiftçilere yönelik hayvan refahına ilişkin, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı’ndan veteriner hekim Ali Şimşek tarafından “Hayvan Refahı Nedir?”, “Hayvan Davranışları ve Hayvanlara Muamele” ve “Çiftlik Hayvanlarında Refah Göstergeleri” konularında bilgiler paylaşılmıştır. 

Bu kapsamda, çiftçilere hayvan refahının ne olduğu, tarihçesi ve önemi, hayvan refahındaki beş sorumluluk, hayvanların refah içinde yaşayabilmeleri için gerekli şartlar, hayvan refahı uygulamalarının yaygınlaştırılması için öneriler, hayvanların yönlendirilmesi konusundaki ilkeler ve bakıcıların hayvanlara nasıl muamele etmesi gerektiği konular eğitimin içeriğinde yer almıştır. 

Eğitimin son bölümünde, hem ülkemizde yurt içi hayvan taşımacılığı hem de ülkemizin yoğun canlı hayvan ithalatı yapması dolayısıyla önemli olan “Hayvanların Nakilleri Esnasında Refahı” konusunda Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı’ndan veteriner hekim Cüneyt Turan tarafından bilgiler paylaşılmıştır.

Sayın Turan, hayvan refahına ilişkin AB mevzuatı ve ülkemizin uyumu, nakilde hayvan refahına ilişkin kriterler, nakil planlamasında yapılması gerekenler, nakil araçlarının yapısı, naklin gerçekleşebilmesi için gerekli evraklar, hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması sırasındaki hayvan refahı konularına değinmiştir. 

Proje kapsamında çiftçilere yönelik eğitimler devam edecek olup, ikinci eğitim 14 Şubat 2020 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilecektir. 

Projeye ilişkin tüm bilgiler, toplantı notları, eğitimlerde gerçekleştirilen sunumlar ve hazırlanan rehberlere www.hayvanrefahiprojesi.org adresinden ulaşılabilmektedir. 

Bu proje sonunda Türkiye ve İspanya’da hayvan refahıyla ilgili düzenlemelere yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi, kullanıcı dostu araçlarla uygulama standartlarının geliştirilmesi, AB ve Türkiye’de hayvan refahının ve iyi uygulamalarının desteklenmesine yönelik farkındalığın artması beklenmektedir.

Program Hakkında

Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye ile AB arasında var olan önyargıları ve şüpheleri ortadan kaldırarak, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya toplumsal entegrasyonunun sağlanması yolunda önemli bir adım olarak öne çıkmıştır.

AB’nin mali desteği ile uygulanan Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Başkanlığı (o tarihlerde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlanmıştır. 10 yılı aşkın süredir yürütülmekte olan programın ilk uygulamasına 2008 yılında başlanmıştır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi 

IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) kapsamında Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam 7 milyon avro destek sağlandı. Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yapıyor. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda uygulanıyor. 

Mutlu Hayvancılık Projesi Çiftçilere Yönelik Hayvan Refahı Eğitimi Mersin – 24 Ocak 2020

Sunumlara Ulaşmak İçin:

CSD V – Hayvan Refahı Projesi – Mersin – 24 Ocak 2020

Hayvan Refahı Nedir? – Ali Şimşek

Muamele Teknikleri – Ali Şimşek

Çiftlik Hayvanlarında Refah Göstergeleri – Ali Şimşek

Nakilde Hayvan Refahı – Cüneyt Turan