Sivil Toplum Diyaloğu V – AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi Kapsamındaki çiftçi eğitimlerinin ikincisi, 14 Şubat 2020 tarihinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi!

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), AB’nin “Sivil Toplum Diyaloğu Programı V” çerçevesinde, İspanya’nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA) ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan “AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi”ni yürütmektedir.

Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, nakil aracı sürücüleri, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevliler tarafından yaygın olarak bilinen uygulamalarla hayvan refahının artırılmasıdır. Projenin özel amacı ise hedef grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda standart bir uygulama haline getirilmesine yönelik farkındalığın artırılmasıdır.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile hayvan refahına ilişkin çiftçi eğitimlerinin ilki, 24 Ocak 2020 tarihinde, Mersin’de gerçekleştirilmiştir. Akabinde ikinci çiftçi eğitimi ise 14 Şubat 2020 tarihinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılmıştır. Söz konusu eğitime, il ve ilçelerden davet edilen öncü çiftçiler ve aynı zamanda il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimleri katılmıştır.

Anılan eğitimin açılış konuşmasını, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül yapmıştır. Aygül, Tarım ve Orman Bakanlığınca da üzerinde durulan hayvan refahı konusunun önemine değinmiştir. Hayvanların mutlu ve refah seviyesi yüksek ortamlarda yaşamasının hayvanlardan alınacak verimi yükselteceğini ifade eden Aygül, Mutlu Hayvancılık konusunu yalnızca nakil şartlarının iyi olması şeklinde düşünmememizi, hayvanların doğumdan itibaren tüm hayatlarını sağlıklı ve fiziki olarak da uygun şartlarda geçirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna bağlı olarak da hayvanlardan elde edeceğimiz verimin de yükseleceğini belirtmiştir.

İl müdürü Sayın Aygül’ün açılış konuşmasının ardından proje koordinatörü SETBİR tarafından, projenin amaçları, hedefleri ve hedef grupları, gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilecek sonuçların yer aldığı bir sunum yapılmıştır.

Projenin hedefleri doğrultusunda, hayvan refahı mevzuatı ve uygulamalarını daha anlaşılır bir biçimde açıklayan, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan “Çiftlikte Hayvan Refahına İlişkin Rehber” ve “Nakilde Hayvan Refahına İlişkin Rehber” ile özet bilgi notları eğitime katılan çiftçiler ve veteriner hekimler ile paylaşılmıştır.

Çiftçilere yönelik hayvan refahına ilişkin, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı’ndan veteriner hekim Ali Şimşek tarafından “Hayvan Refahı Nedir?”, “Hayvan Davranışları ve Hayvanlara Muamele” ve “Çiftlik Hayvanlarında Refah Göstergeleri” konularında bilgiler paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, çiftçilere hayvan refahının ne olduğu, tarihçesi ve önemi, hayvan refahındaki beş sorumluluk, hayvanların refah içinde yaşayabilmeleri için gerekli şartlar, hayvan refahı uygulamalarının yaygınlaştırılması için öneriler, hayvanların yönlendirilmesi konusundaki ilkeler ve bakıcıların hayvanlara nasıl muamele etmesi gerektiği konular eğitimin içeriğinde yer almıştır.

Eğitimin son bölümünde, hem ülkemizde yurt içi hayvan taşımacılığı hem de ülkemizin yoğun canlı hayvan ithalatı yapması dolayısıyla önemli olan “Hayvanların Nakilleri Esnasında Refahı” konusunda Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı’ndan veteriner hekim Cüneyt Turan tarafından bilgiler paylaşılmıştır.

Sayın Turan, hayvan refahına ilişkin AB mevzuatı ve ülkemizin uyumu, nakilde hayvan refahına ilişkin kriterler, nakil planlamasında yapılması gerekenler, nakil araçlarının yapısı, naklin gerçekleşebilmesi için gerekli evraklar, hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması sırasındaki hayvan refahı konularına değinmiştir.

Eğitim boyunca sunumlar interaktif bir şekilde yapılmıştır ve çiftçilerin ve veteriner hekimlerinin konuya aktif bir şekilde katılımları sağlanmıştır.

Proje kapsamında çiftçilere yönelik eğitimler devam edecek olup, üçüncü eğitim 28 Şubat 2020 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilecektir.

Projeye ilişkin tüm bilgiler, toplantı notları, eğitimlerde gerçekleştirilen sunumlar ve hazırlanan rehberlere www.hayvanrefahiprojesi.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu proje sonunda Türkiye ve İspanya’da hayvan refahıyla ilgili düzenlemelere yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi, kullanıcı dostu araçlarla uygulama standartlarının geliştirilmesi, AB ve Türkiye’de hayvan refahının ve iyi uygulamalarının desteklenmesine yönelik farkındalığın artması beklenmektedir.

Program Hakkında

Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye ile AB arasında var olan önyargıları ve şüpheleri ortadan kaldırarak, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya toplumsal entegrasyonunun sağlanması yolunda önemli bir adım olarak öne çıkmıştır.

AB’nin mali desteği ile uygulanan Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Başkanlığı (o tarihlerde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlanmıştır. 10 yılı aşkın süredir yürütülmekte olan programın ilk uygulamasına 2008 yılında başlanmıştır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi

IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) kapsamında Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam 7 milyon avro destek sağlandı. Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yapıyor. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda uygulanıyor.

Mutlu Hayvancılık Projesi Çiftçilere Yönelik Hayvan Refahı Eğitimi, Bursa – 14 Şubat 2020