Ortaklar

TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ ve ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

1976 yılından beri ülkemiz süt ve et sektörünün ve ona bağlı olan sanayinin gelişmesini hedef alarak çalışmalarına devam eden Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR), sektörü en üst düzeyde temsil eden kuruluş olup, sektör için bir marka niteliği taşımaktadır. 

Ankara merkezli, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan SETBİR, temel olarak süt, et ve gıda sanayinin gelişmesi için destek sağlamayı, bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefler.

SETBİR, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak, sanayide üretim teknolojileri ve işleme kolaylıklarını geliştirmek ve yeni teknolojileri tanıtmak için hizmet etmektedir. Her aşamasında etkin olarak görev yaptığı pek çok projede koordinasyon, üye komitesi üyeliği, bilimsel komite üyeliği yanında iş paketlerinin yürütülmesi görevlerini de üstlenmektedir.

SETBİR, tüm bu çalışmalarında hammadde sorununu, gıda güvenliğini ve kayıt dışı ile mücadeleyi öncelikli konular olarak belirlemiştir.

Misyonumuz

Türkiye ve Dünya’daki süt ve et sektöründeki gelişmeleri izleyerek, endüstrinin paydaşlarının birbirleriyle etkileşim ve iletişim içinde olmalarını sağlayacak en etkin sivil toplum kuruluşu olmak.

Vizyonumuz

İnsanın fiziksel ve zihinsel kapasitesinin gelişmesi için tüketilmesi elzem olan temel hayvansal protein kaynaklarından et ve süt ürünlerinin üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve tüketiminin artırılması için toplumu bilgilendirerek teşvik etmek ve önündeki engelleri kaldırmak.

Hedeflerimiz ve Çabalarımız

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil görevini en etkin şekilde yerine getirerek Türkiye et ve süt sektörünün sesi olmak,
 • Uluslararası arenada Türkiye et ve süt sektörünün doğru ve etkin tanıtımını yapmak,
 • Et ve süt regülasyonları başta olmak üzere ilgili gıda mevzuatı hakkında üyelerimizi ve sektörü proaktif şekilde bilgilendirmek,
 • Mevzuat çalışmalarında sektörün görüşünü oluşturarak çalışmalara yansıtmak,
 • Türkiye ve dünya, et ve süt sektörünün pazar bilgilerini ve eğilimlerini takip ederek, öngörülerde bulunmak.

SETBİR’in Üyeleri Kimlerdir?

SETBİR üyeleri Türkiye’de et ve süt endüstrisini ve buna bağlı kollarını temsil eden ulusal ve uluslararası arenada görev alan et ve süt sanayi firmalarıdır. Ayrıca büyük ölçekli et ve süt üreticileri, çiftlikler de SETBİR’in üyeleridir. Yem üreticisinden ambalaj malzemecisine, katkı maddesi üreticisinden lojistik hizmet sağlayan firmalara kadar et ve süt ürünlerinin tarladan sofraya getirilmesindeki zincir içerisinde her türlü üretimi yapan firmalar da yine SETBİR üyesidir. SETBİR bu anlamda hayvancılık sektörünün tümünü barındıran bir çatı örgüttür.

SETBİR’de gerçek ve tüzel üyelikler bulunmakta olup, firmalar bir ya da daha fazla üye ile temsil edilebilmektedir.

SETBİR’in bir başkanı, dört başkan yardımcısı, on yönetim kurulu üyesi ve bir genel sekreteri bulunmaktadır.

SETBİR Üyesi Olmak Ne Fayda Sağlar?

 • Üyelerinin ortak yararlarını korur ve aralarında dayanışmayı sağlar,
 • Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik eder,
 • Ülkemizde et ve süt endüstrisini ilgilendiren mevzuatı sistematik olarak takip eder, ilgili mevzuata ilişkin sektörel menfaatleri sağlamak amacıyla üye görüşlerini SETBİR görüşü olarak iletir ve mevzuat oluşturma aşamalarında üyeleri temsilen görev alır,
 • AB mevzuatında et ve süt ile ilgili meydana gelen son gelişmelerle ilgili doğru ve düzenli bilgilendirmeler sunar, AB mevzuat sistemi hakkında üyelerini bilgilendirir,
 • AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki et ve süt sektörlerine ait güncel istatistikî verilere ulaşır ve ileriki yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinir ve üyeleri ile paylaşır,
 • Ülke içinde artan üretime yeterli talep yaratılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkânları oluşturulmasına katkı sağlar,
 • Et, süt ve gıda sektörleri için köklü bir çatı kuruluş olan ve geçmişinden günümüze kadar tüm kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve temaslarını geliştirmiş olan SETBİR, üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görür,
 • Üyelerinin faaliyetleri kapsamında yaşadıkları problemler hakkında, SETBİR danışmanlık hizmeti sunarak araştırır, verileri toplar ve üyeleri bilgilendirir,
 • SETBİR, et ve süt sektörleriyle ilgili özel konularda rekabetçi olmayan ve görüşlerin paylaşıldığı bir platform sağlar, üyelerinin ortak yararlarını korur ve aralarında dayanışmayı sağlar,
 • Türkiye hayvancılığının gelişmesini ve halk sağlığına uygun, kalite ve maliyet açısından dünya pazarlarında rekabet gücü yüksek ürün sunma hedefinin gerçekleştirilmesini destekler.

Uluslararası İlişkiler

Canlı hayvan ve et ticareti, AB kaynaklı destek programları, Küresel İlkeler Sözleşmesi, küresel süt piyasası, sektördeki gelişmeler ve teknolojik yenilikler gibi konuların takibinde uluslararası otoriteler ile yoğun bir iletişim içindeyiz.

 • UECBV (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği)
 • CLITRAVI (Et İşleme Sanayi İrtibat Merkezi)
 • SPES GEIE (Spread European Safety) Konsorsiyumu 
 • UN Global Compact
 • International Dairy Federation (IDF)
 • Food Drink Europe

SETBİR’in Üye Olduğu Ulusal Kuruluşlar

 • Ulusal Süt Konseyi
 • Ulusal Kırmızı Et Konseyi
 • Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

SETBİR İletişim Bilgileri:

Adres     : Mustafa Kemal Mahallesi 2125.sok. No:6-A Blok Daire:6 Eskişehir Yolu/Ankara

Telefon   : 0312-428 47 74 – 75 / 219 46 26

Faks       : 0312-428 47 46

E-mail     : setbir@setbir.org.tr 

Web      :  www.setbir.org.tr

 

Facebook: Setbir Setbir

Twitter: @Setbir1976

Instagram: @setbir

 

 

İSPANYA, VALENSIYA BÖLGESEL GIDA İŞLERİ FEDERASYONU (FEDACOVA)

 

İspanya, Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA); sektördeki toplam firmaların sayısının %75’inden fazlasına denk gelen toplamda 2800 firmayı temsil eden 36 birlikten oluşmaktadır.

FEDACOVA’NIN MİSYONU

 • Valensiya gıda ve tarım sektörünü temsil etmek,
 • Gıda ve tarım sektörleri ve Kamu İdaresi arasında bağlantı noktası olarak hizmet etmek,
 • Valensiya Bölgesi ve diğer bölgelerin her ikisi dahilinde birliğimizin ve firmaların çıkarlarını savunmak,
 • Sektörle ilgili son bilgilerle beraber üyelerimizi güncel tutmak,
 • Üyelerimiz arasında kalite, eğitim ve inovasyon kavramlarını tanıtmaktır.

FEDACOVA’NIN TARİHİ

5 Mart 1991 tarihinde, Valensiya Bölgesi’nin il ve bölgesel tarıma dayalı gıda sektörü birlikleri, temsili kuruluşların oluşturulması yoluyla ilişkilerini sağlamlaştırmaya karar vermişlerdir.

Oluşan kuruluş Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu) olarak isimlendirilmiştir ve amacının, sektörün çıkarlarını savunmak ve endişelerini Bölgesel İdare’ye iletmek için sektörün temsilci sesi olması belirtilmiştir.

1991 yılında FEDACOVA 5 birlik ve 174 firmayı temsil etmiştir. Bugün ise Federasyon, sektördeki toplam firmaların sayısının %75’inden fazlasına denk gelen toplamda 2800 firmayı temsil eden 36 birlikten oluşmaktadır. Bu ortaklık, Valensiya Bölgesi’nde bulunan ve sırasıyla 35,000+ ve 60,000+ doğrudan ve dolaylı yoldan ilgili mesleklerin üretiminden sorumludur.

FEDACOVA’NIN ÜYELERİ

FEDACOVA, Valensiya Bölgesi tarıma dayalı gıda sektöründe, alt sektörlerin çoğunu temsil eden 2,800 firmadan ve 36 birlikten oluşmaktadır. Bunlar arasında, su ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği, et ürünleri, sebze ve meyve, kuruyemiş ve fındık, bal, yumurta ve türevleri, süt ürünleri, sos gibi birçok sektör yer almaktadır.

FEDACOVA’NIN HİZMETLERİ

Tarıma dayalı gıda sektörüne ilişkin bu firmaların çıkarlarını temsil etmeye ek olarak FEDACOVA, ortaklarımızın günlük gerçekleriyle yakın iletişimi korumak konusunda hizmet etmektedir. Bu amaçla birlikte federasyon, üyemiz olan birlik ve firmalara çok çeşitli faydalı hizmetler sunmaktadır.

 • Yasal Danışmanlık
 • Çalışma Danışmanlığı
 • Sigorta Yönetimi
 • Kalite Kontrolü ve Yönetimi
 • Eğitim
 • Sektörle ilgili konularda periyodik bilgiler
 • Ulusal ve uluslararası ticaret fuarı ve kongrelerine katılım
 • Genel ve sektörel çıkar konularında workshop ve konferansların tanıtımı

FEDACOVA’NIN AVANTAJLARI

FEDACOVA’nın bir parçası olmak, Valensiya Bölgesi’nin öncülük eden Federasyonları’ndan birine ait olmaktır. Yani bu; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası İdari organlardan önce sağlam bir temsil destekleğine güvenmek ve sektörün öngörülerine katılmak anlamına gelmektedir. Ayrıca bu, sektör içerisinde son gelişmelerle ilgili eğitim ve bilgileri almak anlamına da gelmektedir. FEDACOVA birliklerine, birleşme, güvence ve prestij sağlamaktadır.