What Do We Do?

News & Announcements
Jolly Livestock in Turkey and EU Project

Jolly Livestock in Turkey and EU Project

"Jolly Livestock in Turkey and EU Project", which is conducted by SETBİR and qualified for a grant within the scope of "Civil Society Dialogue V Program" started on April 1, 2019. The subject of the project is to ensure animal welfare on the farm and during...

Livestock Welfare Project in EU and Turkey

Livestock Welfare Project in EU and Turkey

SETBİR tarafından yürütülmekte olan ve “Sivil Toplum Diyaloğu V Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi” 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır. Projemizin konusu, çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının...