SETBİR tarafından yürütülmekte olan ve “Sivil Toplum Diyaloğu V Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi” 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır.

Projemizin konusu, çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanmasıdır. Hayvan refahı, hayvanların yaşam kalitesini vurgulayan, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını, refah ve mutluluklarını ve uzun yaşamı içeren bir kavramdır.

Çiftliklerdeki hayvan refahı yeterli ve kaliteli beslenme, hayvan başına ayrılan alan, toprağın yapısı, hava kalitesi ve sıcaklık bakımından barınakların uygunluğu anlamına gelmektedir. Modern işletmelerde bu faktörler göz önünde bulundurulurken, küçük aile işletmelerinin sınırlı imkanları nedeniyle, Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan refahı yeterli seviyede değildir. Öte yandan Türkiye’de kaliteli mera alanlarının yetersizliği, yem üretimimizin dışa bağımlılığı dolayısı ile besleme süreçlerinde de sıkıntı bulunmakta olup, hayvan barınaklarındaki fiziki koşullarda ise geçmişe oranla iyileştirme odaklı çabalar sürmektedir.

Hayvanların taşıma araçlarına yüklenmesi, yükleme ve boşaltma rampalarının özellikleri, araçta hayvan başına düşen alan, taşıma aracının özellikleri, yol ve iklim koşulları gibi faktörler refah üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bu kapsamda sektörümüze ilişkin bu sorunların çözülebilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteği ve İspanya’dan “Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA)’nun da ortaklığı ile proje yürütülecektir.

Bu amaçla projemiz kapsamında:

• AB iyi uygulama örnekleri incelenecek, karşılaştırılacak, rehberler incelenecek ve ülkemize uyarlanacak,
• Ülkemizde hayvan refahı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir kılavuz hazırlanacak,
• Hayvan yetiştiricileri ve sınır kontrol elemanlarına yönelik eğitimler verilecek,
• Şoförlerin farkındalığının artırılması ve sürece özgü uzmanlaşmalarına yönelik bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirilecek,
• Bir iletişim stratejisi hazırlanarak iletişim araçları geliştirilecek, proje internet sitesi ve mobil aplikasyon tasarımı yapılacak,
• AB iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi amacıyla ilgili iki ülkeye ziyaret gerçekleştirilecek.

Projemiz kapsamında gerçekleştirilecek eğitim aktiviteleri ve bilgilendirme ziyaretleri, Edirne, Bursa, Balıkesir, Mersin ve Erzurum illerinde düzenlenecektir. İspanyol proje ortağımız FEDACOVA ise AB iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve AB mevzuatının ve kılavuz örneklerinin temini konusunda destek olacaktır.

Hayvan nakil araçlarını kullanan sürücülere yönelik ise, eğitimlerin düzenleneceği illerde şoförler odaları ziyaret edilerek, projenin görevi ve beklenen sonuçları hakkında bilgi paylaşacak, çıktılar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

“AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi” açılış toplantısı 19 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Açılış toplantısı notuna ulaşmak için tıklayınız.

Açılış toplantısında gerçekleştirilen sunumlara ise aşağıdan ulaşılabilmektedir.

“AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi” Hakkında Bilgilendirme / Elif Yücel / SETBİR Genel Sekreter V.

AB’de Hayvan Refahı Politikaları / Nermin Kahraman / AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi

Çiftlikte ve Nakilde Hayvan Refahı / Bayram Sertkaya / GKGM Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı

Hayvan Refahı / Tarık Tezel / SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı

Hayvan Refahı – Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci – Zehra Bozkurt